Унион Кехлибар ООД - пакетираши машини и опаковъчна техника
КОНТАКТИ
ПОДДРЪЖКА
ЕКСПОРТ
СТАЖОВЕ
КАРИЕРИ
ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ
НОВИНИ
ИЗЛОЖЕНИЯ
ЗА НАС
изпълнение на европейски проект
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
На 11.10.2021г. Унион Кехлибар ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1483-C01 по проект „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.На 11.10.2021г. Унион Кехлибар ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1483-C01 по проект „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал на Унион Кехлибар ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност: 50 000лв., от които 50 000лв. европейско и 0лв. национално съфинансиране.
Дейностите по проекта са в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
На 14.09.2020г. Унион Кехлибар ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-16188-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал на Унион Кехлибар ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Чрез средставата от безвъзмездната помощ ще се осигури ресурс за покричане на част от работните заплати на персонала. Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.
Дейностите по проекта са в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 03.02.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0116-C01 “Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Унион Кехлибар ООД“.
Обща цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието, което ще се осъществи посредством дейност за подобряване на производствения капацитет.
Специфични цели на проекта, които ще бъдат изпълнени чрез предвидените в проекта дейности за придобиване на ново производствено оборудване и софтуер, и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:
- подобряване на производствените процеси;
- намаляване на производствените разходи;
- подобряване на качеството на произвежданите продукти;
- разширяване на производствения капацитет.
Подобряването и оптимизирането на производствените процеси по цялата производствена верига, намалените производствени разходи и осигуреното постоянно високо качество на предлаганите продукти, ще доведат до засилване на конкурентните ни предимства и ще направят по-успешно присъствието ни на националния и външен пазари. Разширеният производствен капацитет, заедно с възможността да осъвременим продуктите си (по-сложна автоматика, подобрени функционалности и технически параметри на автоматизираните производствени линии), ще осигурят предпоставки за устойчиво развитие на компанията в дългосрочен план.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от изпълнение на проекта:
1) Нарастване на производителността;
2) Нарастване на нетните приходи от продажби;
3) Нарастване на приходите от износ.
Дейностите по проекта са в съответствие с хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.
Общата стойност на проекта е 722 400.00 лева, от които
Европейско финансиране: 429 828.00 лева
Национално финансиране: 75 852.00 лева
Собствено съфинансиране: 216 720.00 лева

ТИПОВЕ ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ
Вертикални пакетиращи машини Флоупак пакетиращи машини Термоформовъчни машини Целофаниращи машини
ТИПОВЕ ДОЗАТОРИ Линейни тегловни дозатори Дозатори тип мултиглава Шнекови дозатори Обемни дозатори Дозатори за течности
СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Печатащи устройства Металдетектори Контролни везни Ротационни маси
ТИПОВЕ ОПАКОВКИ Опаковка тип възглавница Опаковка тип седящ Опаковка тип бигован Опаковка тип дойпак (doypack) Опаковка тип стик Опаковка тип блистер
ТИПОВЕ ЕЛЕВАТОРИ Елеватори с PVC/PU лента Елеватори с модулна лента Шнекови елеватори
ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
Пълначни машини Смесители Овкусителни барабани Сушилни
ТИПОВЕ ПРОДУКТИ Пакетиране на боб, леща, грах, ориз и др. Пакетиране на макарони, фиде, юфка и др. Пакетиране на захар и сол Пакетиране на ядки Пакетиране на бонбони и бисквити Пакетиране на мюсли, овесени ядки и корнфлейкс Пакетиране на сушени плодове и желирани бонбони Пакетиране на чипс, снакс и крекери Пакетиране на прахообразни продукти Пакетиране на течни и кремообразни продукти Пакетиране на подправки Пакетиране на замразени продукти Пакетиране на вафли, рула, пасти Пакетиране на почвени и торопочвени смеси Пакетиране на пелети Пакетиране на храна за животни Пакетиране на прах за пране
ВРЪЗКА С НАС
Телефони:
Ивайло Косев
+359884522511

Тодор Тодоров
+359887829304

Ел. поща: office@unionkehlibar.com
Абонирайте се за мен в YouTube
© 1995-2019 - Унион Кехлибар ООД
Карта на сайта