Унион Кехлибар ООД - пакетираши машини и опаковъчна техника
КОНТАКТИ
ПОДДРЪЖКА
ЕКСПОРТ
СТАЖОВЕ
КАРИЕРИ
ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ
НОВИНИ
ИЗЛОЖЕНИЯ
ЗА НАС
Начало Избор на пакетираща инсталация по продукт Мюсли

МЮСЛИ
Вариант 1 Пакетираща инсталация за автоматично дозиране и пакетиране на мюсли (вариант с вертикална пакетираща машина VFFS)
Типове опаковки
Вариант 2 Пакетираща инсталация за автоматично дозиране и пакетиране на мюсли (вариант с хоризонтална пакетираща машина HFFS)
Типове опаковки
Забележка: Разликата между двете инсталации се изразява в принципа на формообразуване на пакета и типа на готовата опаковка.
 
ВАРИАНТ 1
 • Описание
 • Пакетираща машина
 • Дозатор
 • Елеватор
 • Допълнителни устройства
 • Опаковки и екстри
Пакетиращата инсталация с вертикална пакетираща машина (VFFS) се използва за дозиране и пакетиране на мюсли в гъвкави опаковки тип възглавница, седящ или бигован. Като опаковъчен материал се използва термозалепваемо фолио под формата на ролка. В зависимост от желаното ниво на автоматизация, пакетиращата инсталация се конфигурира по различен начин, като може да съдържа следните съставни модули:
- Вертикална пакетираща машина (VFFS)
- Дозатор
- Елеватор
- Печатащо устройство
- Транспортна лента за готов пакет
- Металдетектор
- Контролираща везна
Забележка: конфигурацията вдясно е примерна, като клиентът може да закупи само модулите, от които се нуждае.
Дозатор:
Дозира и разфасова продукта на предварително зададени от оператора дози, които подава към пакетиращата машина (т.1).
Елеватор:
Транспортира продукта до бункера на дозатора (т.2) и поддържа постоянно продуктово ниво.
Печатащо устройство:
Печат на дата, лот, партиден номер, баркод и друга задължителна информация върху чистото поле на опаковката.
Пакетираща машина:
Формира, пълни и запечатва гъвкави опаковки. За опаковъчен материал се използва термозалепваемо фолио под формата на ролка, което преминавайки през различни процеси на сгъване, лепене, пълнене и отрязване, образува готовата опаковка.
Изход. транспортна лента:
Предпазва топлите шевове на плика от смачкване, при падане на земята. Транспортира готовата опаковката до масата за стекиране.
Можете да откриете видео материал в:
Основна функция на машината за пакетиране: формиране, пълнене и запечатване на гъвкави опаковки. Принципът на работа на този тип машини можете да намерите тук
В зависимост от размера на опаковката и желаната производителност, клиентът може да избира измежду следните модели вертикални пакетиращи машини, подходящи за работа с мюсли:
За повече информация, моля кликнете върху избрания модел
Модел AM008 AM009 AM015 AM016 AM015-D
Размери на плика W190xH330 мм W300xH450 мм W190xH330 мм W300xH450 мм W200x190 мм
Обем на плика 2.7L 10L 2.7L 10L 0.5L
Задвижване AC мотори AC мотори Серво мотори Серво мотори Серво мотори
Производителност 40 пакета/мин 30 пакета/мин 60 пакета/мин 50 пакета/мин 40 пакета/мин
Управление CPU CPU PLC, Touch screen PLC, Touch screen PLC, Touch screen
Основна функция на дозатора: дозиране и разфасоване на продукта на предварително зададени от оператора дози. Различните видове дозатори можете да разгледате тук
В зависимост от принципа на работа, диапазона на дозиране и желаната производителност, клиентът може да избира измежду следните модели дозиращи устройства, подходящи за работа с мюсли:
За дозирането на мюсли се препоръчват:
- линейни тегл. дозатори
- тегловни дозатори тип мултиглава
Модели ATD-02/04/06 G series ATD-10/14
Тип на дозатора Тегловен (линеен) Тегловен (мултиглава)
Брой дозиращи кофи 2/4/6 10/14
Диапазон на дозиране 10-2500г 10-800г
Производителност 20/35 дози в минута 65/120 дози в минута
Управление PLC, Touch screen PLC, Touch screen
Конструкция Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Основна функция на елеватора: транспортиране на продукт към бункера на дозатора и поддържане на постоянно продуктово ниво. Различните видове елеватори можете да разгледате тук
В зависимост от предпочитанията си, клиентът може да избира измежду следните типове захранващи елеватори, подходящи за работа с мюсли:
За транспорта на мюсли се препоръчват:
- елеватор с PVC лента
- елеватор с модулна лента

Елеватор с PVC лента

Елеватор с модулна лента
В зависимост от желаната степен на автоматизация, клиентът може да дооборудва пакетиращата инсталация със следните спомагателни машини и устройства:

Печатащо устройство
Печат на дата, лот, партиден номер, баркод и друга задължителна информация върху чистото поле на опаковката.

Изход. транспортна лента
Предпазва топлите шевове на плика от смачкване, при падане на земята. Транспортира опаковката до масата за стекиране.

Ротационна маса
Събира и разпределя готовите опаковки. Предотвратява натрупването на опаковките накуп и запазва търговския им вид.

Контролна везни
Претегля теглото на готовите опаковки и отделят тези от тях, които не отговарят на зададените критерии.

Металдетектор
Сканира за наличието на метални частици в готовите опаковки и отделят неизправните пликове от готовата продукция.

Допълнителен формообразувател (тръба-формираща яка)
Позволява работа с фолиа с различни размери. Устройствата се изработват по задание.
В зависимост от желания тип опаковка, вертикалната пакетираща машина се оборудва с различни видове формообразуватели. Пакетите, които могат да се оформят на този тип машини за пакетиране и различните екстри към тях са следните:
Възглавница Седящ пакет Бигован Doypack bag Инжект. на газ Евро отвор
Маркиране Горещ печат  
 
ВАРИАНТ 2
 • Описание
 • Пакетираща машина
 • Дозатор
 • Елеватор
 • Допълнителни устройства
 • Опаковки и екстри
Пакетиращата инсталация с хоризонтална пакетираща машина (HFFS) се използва за дозиране и пакетиране на мюсли в гъвкави опаковки тип дойпак. Като опаковъчен материал се използва термозалепваемо фолио под формата на ролка. В зависимост от желаното ниво на автоматизация, пакетиращата инсталация се конфигурира по различен начин, като може да съдържа следните съставни модули:
- Хоризонтална пакетираща машина (HFFS)
- Дозатор
- Елеватор
- Печатащо устройство
- Металдетектор
- Контролираща везна
Забележка: конфигурацията вдясно е примерна, като клиентът може да закупи само модулите, от които се нуждае.
Елеватор:
Транспортира продукта до бункера на дозатора (т.2) и поддържа постоянно продуктово ниво.
Дозатор:
Дозира и разфасова продукта на предварително зададени от оператора дози, които подава към пакетиращата машина (т.1).
Устройство за подаване на PE цип
Използва се за прикрепяне на PE цип към горната част на плика, благодарение на който, опаковката може да се отваря и затваря многократно.
Пакетираща машина:
Формира, пълни и запечатва гъвкави опаковки. За опаковъчен материал се използва термозалепваемо фолио под формата на ролка, което преминавайки през различни процеси на сгъване, лепене, пълнене и отрязване, образува готовата опаковка.
Печатащо устройство:
Печат на дата, лот, партиден номер, баркод и друга задължителна информация върху чистото поле на опаковката.
Основна функция на машината за пакетиране: формиране, пълнене и запечатване на гъвкави опаковки. Принципът на работа на този тип машини можете да намерите тук
В зависимост от размера на опаковката и желаната производителност, клиентът може да избира измежду следните модели хоризонтални пакетиращи машини, подходящи за работа с мюсли:
За повече информация, моля кликнете върху избрания модел
Модел HPM-180
Макс. размери на плика W180xH250 мм
Обем на макс. доза 1L
Задвижване Серво мотори + пневматика
Производителност 25-60 пакета/мин
Управление PLC, touch screen
Основна функция на дозатора: дозиране и разфасоване на продукта на предварително зададени от оператора дози. Различните видове дозатори можете да разгледате тук
В зависимост от принципа на работа, диапазона на дозиране и желаната производителност, клиентът може да избира измежду следните модели дозиращи устройства, подходящи за работа с мюсли:
За дозирането на мюсли се препоръчват:
- линейни тегл. дозатори
- тегловни дозатори тип мултиглава
Модели ATD-02/04/06 G series ATD-10/14
Тип на дозатора Тегловен (линеен) Тегловен (мултиглава)
Брой дозиращи кофи 2/4/6 10/14
Диапазон на дозиране 10-2500г 10-800г
Производителност 20/35 дози в минута 65/120 дози в минута
Управление PLC, Touch screen PLC, Touch screen
Конструкция Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Основна функция на елеватора: транспортиране на продукт към бункера на дозатора и поддържане на постоянно продуктово ниво. Различните видове елеватори можете да разгледате тук
В зависимост от предпочитанията си, клиентът може да избира измежду следните типове захранващи елеватори, подходящи за работа с мюсли:
За транспорта на мюсли се препоръчват:
- елеватор с PVC лента
- елеватор с модулна лента

Елеватор с PVC лента

Елеватор с модулна лента
В зависимост от желаната степен на автоматизация, клиентът може да дооборудва пакетиращата инсталация със следните спомагателни машини и устройства:

Печатащо устройство
Печат на дата, лот, партиден номер, баркод и друга задължителна информация върху чистото поле на опаковката.

Металдетектор
Сканира за наличието на метални частици в готовите опаковки и отделят неизправните пликове от готовата продукция.

Ротационна маса
Събира и разпределя готовите опаковки. Предотвратява натрупването на опаковките накуп и запазва търговския им вид.

Контролна везни
Претегля теглото на готовите опаковки и отделят тези от тях, които не отговарят на зададените критерии.
В зависимост от желания тип опаковка, хоризонталната пакетираща машина се оборудва с различни видове формиращи елементи. Пакетите, които могат да се оформят на този тип машини за пакетиране и различните екстри към тях са следните:
Дойпак 4-странно саше 3-странно саше Инжект. на газ Зарязване Евро отвор
Цип Маркиране  
ТИПОВЕ ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ
Вертикални пакетиращи машини Флоупак пакетиращи машини Термоформовъчни машини Целофаниращи машини
ТИПОВЕ ДОЗАТОРИ Линейни тегловни дозатори Дозатори тип мултиглава Шнекови дозатори Обемни дозатори Дозатори за течности
СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Печатащи устройства Металдетектори Контролни везни Ротационни маси
ТИПОВЕ ОПАКОВКИ Опаковка тип възглавница Опаковка тип седящ Опаковка тип бигован Опаковка тип дойпак (doypack) Опаковка тип стик Опаковка тип блистер
ТИПОВЕ ЕЛЕВАТОРИ Елеватори с PVC/PU лента Елеватори с модулна лента Шнекови елеватори
ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
Пълначни машини Смесители Овкусителни барабани Сушилни
ТИПОВЕ ПРОДУКТИ Пакетиране на боб, леща, грах, ориз и др. Пакетиране на макарони, фиде, юфка и др. Пакетиране на захар и сол Пакетиране на ядки Пакетиране на бонбони и бисквити Пакетиране на мюсли, овесени ядки и корнфлейкс Пакетиране на сушени плодове и желирани бонбони Пакетиране на чипс, снакс и крекери Пакетиране на прахообразни продукти Пакетиране на течни и кремообразни продукти Пакетиране на подправки Пакетиране на замразени продукти Пакетиране на вафли, рула, пасти Пакетиране на почвени и торопочвени смеси Пакетиране на пелети Пакетиране на храна за животни Пакетиране на прах за пране
ВРЪЗКА С НАС
Телефони:
Ивайло Косев
+359884522511

Тодор Тодоров
+359887829304

Ел. поща: office@unionkehlibar.com
Абонирайте се за мен в YouTube
© 1995-2019 - Унион Кехлибар ООД
Карта на сайта